Câu đối: Hữu hạnh ...


有幸青山岳飛千秋勇將
無辜白鐵秦檜萬代奸臣

Hữu hạnh thanh sơn, Nhạc Phi thiên thu dũng tướng
Vô cô bạch thiết, Tần Cối vạn đại gian thần 
                                           Huỳnh Chương Hưng
Previous Post Next Post