Yến Thù: Hoán khê sa


Phiên âm
Hoán khê sa
Nhất khúc tân từ tửu nhất bôi
Khứ niên thiên khí cựu trì đài
Tịch dương tây há kỉ thời hồi
Vô khả nại hà hoa lạc khứ
Tự tằng tương thức yến quy lai
Tiểu viên hương kính độc bồi hồi
                            Yến Thù
Theo Tống từ tam bách thủ. Thượng Cương Thôn Dân biên soạn
Hồ Bắc nhân dân xuất bản xã, 1993

Dịch nghĩa
Hoán khê sa
Bên li rượu, nghe một khúc từ mới làm ra
Cảnh vật giống như năm ngoái, cũng ở tại đài này
Chiều tà, mặt trời lặn về phía tây, khi nào trở lại
Biết làm sao được khi hoa cứ rụng
Đàn yến quay về như đã từng quen biết từ trước
Nơi lối thơm trong vườn nhỏ một mình bồi hồi

Dịch theo điệu từ
Hoán khê sa
Từ hay một khúc, rượu một li
Cảnh vật như xưa cũng chốn này
Chiều tà trời xế phía non tây
Biết làm sao được, hoa rơi rụng
Như từng quen biết, yến qua đây
Đường thơm vườn nhỏ bước chân đi

Phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ: Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn, tháng 4 năm 2012
Previous Post Next Post