Thơ: Vô đề


無題
茫茫心事轉漂蓬
萬里遙途共一身
松菊承歡惟所願
輕肥車馬只微風
江邊樹影波瀾動
心上鄉音晝夜從
潮汐古今仍不斷
週流終日在洋東
                                 (金邊, 1989)

VÔ ĐỀ
Mang mang tâm sự chuyển phiêu bồng
Vạn lí dao đồ cộng nhất thân
Tùng cúc thừa hoan duy sở nguyện
Khinh phì xa mã chỉ vi phong
Giang biên thụ ảnh ba lan động
Tâm thượng hương âm trú dạ tùng
Triều tịch cổ kim nhưng bất đoạn
Chu lưu chung nhật tại dương đông
                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                 Phnompenh, 1989
Previous Post Next Post