Thơ: Tiếng thời gian


TIẾNG THỜI GIAN
Tiếng ve kêu ngọn cây
Xoè bàn tay úp ngửa
Trốn tìm nơi góc cửa
Hồn nhiên cười ngân nga

Tiếng ve kêu từ xa
Khép bàn tay nắm chặt
Cuộc đời chưa nắm  chắc
Buồn vui nào phôi pha
                           Huỳnh Chương Hưng
                           Quy Nhơn, tháng 4/2012
Previous Post Next Post