Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017

Sáng tác: Cảm hoài

Đăng lúc  20:09  |  Thư Mục  Sáng Tác
感懷
封使如多矣
黔黎必難災
東陵瓜已熟
陶令菊當開
                           黃章興

CẢM HOÀI
Phong sứ như đa hĩ
Kiềm lê tất nạn tai
Đông Lăng qua dĩ thục
Đào Lệnh cúc đương khai
                                                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                                                       Quy Nhơn 22/10/2017

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top