Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

Tranh vẽ: Tử cúc phi phong tán hiểu hà ...

Đăng lúc  11:09  |  Thư Mục  Tranh Vẽ

Tử cúc phi phong tán hiểu hà
Niên niên sương vãn thưởng kì ba
Gia danh tự hợp khai tiên phủ
Lệ sắc hà phương đoạt cẩm sa
(Tống . Hàn Kì : Hoạ Thôi Tượng chi tử cúc)

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top