Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

Câu đối: Trúc thị quân tử ...

Đăng lúc  23:01  |  Thư Mục  Câu Đối
竹是君子無節則俗
人非賢聖有過不紋

Trúc thị quân tử, vô tiết tắc tục
Nhân phi hiền thánh, hữu quá bất văn

                              Huỳnh Chương Hưng
                              Quy Nhơn 03/3/2013

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top