Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Thơ: Thượng hạ

Đăng lúc  22:15  |  Thư Mục  Sáng Tác上下
鷂鷹天空翔聚
地上奔逃
草果凶年凋落
皮毛惡歲腥臊
                    黃章興

THƯỢNG HẠ
Diêu ưng thiên không tường tụ
Vị thố địa thượng bôn đào
Thảo quả hung niên điêu lạc
Bì mao ác tuế tinh tao
                                        Huỳnh Chương Hưng
                                       Quy Nhơn 23 /8/2012

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top