Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Câu đối: Vị thố bôn đào ...

Đăng lúc  21:14  |  Thư Mục  Câu Đối
猬兔奔逃草果凶年凋落
鷂鷹翔聚皮毛惡歲腥臊

Vị thố bôn đào, thảo quả hung niên điêu lạc
Diêu ưng tường tụ, bì mao ác tuế tinh tao
                                                  Huỳnh Chương Hưng
                                                  Quy Nhơn 24/8/2012

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top