Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012

Câu đối: Y đức du ngôn...

Đăng lúc  21:56  |  Thư Mục  Câu Đối


醫德蕕言一誓口開驚萬眾
人心池墨方揮筆動懼千民

Y đức du ngôn, nhất thệ khẩu khai kinh vạn chúng
Nhân tâm trì mặc, phương huy bút động cụ thiên dân
                                               Huỳnh Chương Hưng
                                              Quy Nhơn 3/8/2012

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top