Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

Tranh Vẽ: Triêu thái phù dung hoa ...

Đăng lúc  22:39  |  Thư Mục  Tranh Vẽ


Triêu thái phù dung hoa
Mộ thái phù dung diệp
Phù dung bất kiến nhân
Lâm phong thư tiếu diệp
(Thanh: Ngô Kính Tử - Phù dung phán)

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top