Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

Tranh Vẽ: Thạch lựu

Đăng lúc  22:24  |  Thư Mục  Tranh Vẽ


Đan ba kết tú, 
Chu thực tinh huyền.
Tiếp thuý ngạc vu lục diệp,
 Mạo hồng nha vu đan đính.
(Phan Nhạc: An thạch lựu phú)

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top