Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Tranh: Tự thị bất quy quy tiện đắc...

Đăng lúc  00:20  |  Thư Mục  Tranh Vẽ


Tự thị bất quy quy tiện đắc
(Đường: Thôi Đồ - Xuân tịch (Lữ hoài))

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top