Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Thư Pháp: Hiếu tử chi sự thân dã...

Đăng lúc  00:12  |  Thư Mục  Thư Pháp


Hiếu tử chi sự thân dã
Cư tắc trí kì kính
Dưỡng tắc trí kì lạc
Bịnh tắc trí kì ưu
Tang tắc trí kì ai
Tế tắc trí kì nghiêm
(Hiếu kinh)

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top