Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

Thư Pháp: Hương ám nhiễu song sa

Đăng lúc  22:16  |  Thư Mục  Thư Pháp


Hương ám nhiễu song sa
Bán liêm sơ ảnh già
Sương chi nhất đĩnh cán
Ngọc thụ kỉ khai hoa
Bàng thuỷ lung yên bạc
Khích tường xuyên nguyệt tà
Phương mai hỉ đạm nhã
Vĩnh nhật bạn thanh trà
(Thanh: Trương Dịch Quang - Mai)

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top