Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

Thơ: Tự lạc

Đăng lúc  22:08  |  Thư Mục  Sáng Tác


自樂
若聖與仁不敢從
承歡啜飲謙恭
浮雲富貴肱而枕
樂在其中祿在中
                         黃章興

TỰ LẠC
Nhược thánh dữ nhân bất cảm tùng
Thừa hoan xuyết ẩm tận khiêm cung
Phù vân phú quý quăng nhi chẩm
Lạc tại kì trung lộc tại trung
                                             Huỳnh Chương Hưng
                                             Quy Nhơn 17 /7/2012

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top