Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012

Câu đối: Mậu cử thi lộc ...

Đăng lúc  21:39  |  Thư Mục  Câu Đối


謬舉尸祿暗主庸臣民生之大難
任賢盡能明君才相國祚之良基

Mậu cử thi lộc, ám chủ dung thần, dân sinh chi đại nạn
Nhậm hiền tận năng, minh quân tài tướng, quốc tộ chi lương cơ
                                        Huỳnh Chương Hưng
                                        Quy Nhơn 16/6/2012

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top