Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

Thư pháp: Độc cổ thư

Đăng lúc  16:36  |  Thư Mục  Thư Pháp


Độc cổ thư
Lỗ tướng thị ngư bản tích nhân
Cổ thời tâm nhĩ bất li thân
Nhi kim nhược tận Công Nghi lão
Thiên hạ phùng xuân bách tuế dân
                                 Huỳnh Chương Hưng

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top