Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Thơ: Vô đề

Đăng lúc  16:44  |  Thư Mục  Sáng Tác


無題
瀑布必然聲
古井浪無成
萬樹春天綠
萬鳥春天鳴
心開良風起
心荒野草生
職爵多裘馬
窮困更泠汀
處世不稱意
決不平則鳴
(歸仁, 1991)VÔ ĐỀ
Bộc bố tất nhiên thanh
Cổ tỉnh lãng vô thành
Vạn thụ xuân thiên lục
Vạn điểu xuân thiên minh
Tâm khai lương phong khởi
Tâm hoang dã thảo sinh
Chức tước đa cừu mã
Cùng khốn cánh linh đinh
Xử thế bất xứng ý
Quyết bất bình tắc minh
                                       (Quy Nhơn, 1991)

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top