Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Thơ: Vô đề

Đăng lúc  16:40  |  Thư Mục  Sáng Tác


無題
茫茫心事轉漂蓬
萬里遙途共一身
松菊承歡惟所願
輕肥車馬只微風
江邊樹影波瀾動
心上鄉音晝夜從
潮汐古今仍不斷
週流終日在洋東
                                 (金邊, 1989)

VÔ ĐỀ
Mang mang tâm sự chuyển phiêu bồng
Vạn lí dao đồ cộng nhất thân
Tùng cúc thừa hoan duy sở nguyện
Khinh phì xa mã chỉ vi phong
Giang biên thụ ảnh ba lan động
Tâm thượng hương âm trú dạ tùng
Triều tịch cổ kim nhưng bất đoạn
Chu lưu chung nhật tại dương đông
                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                 Phnompenh, 1989

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top