Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Câu đối: Xuân dược....

Đăng lúc  16:56  |  Thư Mục  Câu Đối
春禴秋嘗禮樂
上恭下睦文章

Xuân dược Thu thường lễ nhạc
Thượng cung hạ mục văn chương
                                              Huỳnh Chương Hưng

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top