Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Câu đối: Vô đích...

Đăng lúc  07:29  |  Thư Mục  Câu Đối


無適無莫天下之義必眾
有寬有仁鄰里之德非孤

Vô đích vô mạc, thiên hạ chi nghĩa tất chúng
Hữu khoan hữu nhân, lân lí chi đức phi cô
                                                Huỳnh Chương Hưng

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top