Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Câu đối: Nam nguyệt...

Đăng lúc  22:48  |  Thư Mục  Câu Đối


南月奉孤園目望萼花留境外
秦雲籠浮海心懸膚髮自家中

Nam nguyệt phụng cô viên, mục vọng ngạc hoa lưu cảnh ngoại
Tần vân lung phù hải, tâm huyền phu phát tự gia trung
                                        Huỳnh Chương Hưng

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top