Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Câu đối: Loan phụng ...

Đăng lúc  11:01  |  Thư Mục  Câu Đối


鸞鳳齊飛鳴好曲
瑟琴一舉奏佳音

Loan phụng tề phi minh hảo khúc
Sắt cầm nhất cử tấu giai âm
                                   Huỳnh Chương Hưng

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top