Sáng tác: Xích tảo tử - Tường giác khuyết (HCH)

 

赤棗子

墻角缺

雨風霜

數叢香葉密而長

軒外坐觀朝暮景

 茶香一盞伴花香 

XÍCH TẢO TỬ

Tường giác khuyết

Vũ phong sương

Sổ tùng hương diệp mật nhi trường

Hiên ngoại toạ quan triêu mộ cảnh

Trà hương nhất trản bạn hoa hương

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 08/7/2024

Previous Post Next Post