Sáng tác: Tuyết hoa phi - Phù nghĩ thanh phong tiếu ẩm (HCH)

 

雪花飛

浮蟻清風笑飲

皋蘆細雨歡歌

朝暮觀花賞月

山水烟霞

松下溪邊動

穿枝萬籟過

閑得從容靜處

幾度韶華

TUYẾT HOA PHI

Phù nghĩ thanh phong tiếu ẩm

Cao lô tế vũ hoan ca

Triêu mộ quan hoa thưởng nguyệt

Sơn thuỷ yên hà

Tùng hạ khê biên động

Xuyên chi vạn lại qua

Nhàn đắc thung dung tĩnh xứ

Kỉ độ thiều hoa

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 19/6/2024

Phù nghĩ 浮蟻: Bọt rượu nổi lên trên bề mặt trông giống như kiến nên người xưa mượn “phù nghĩ” (nổi kiến) để chỉ rượu.

Cao lô 皋芦: “Cao lô” còn có tên là “qua lô” 瓜芦, “qua la” 过罗,  rất giống cây trà, nhưng thân và cành tương đối thô, lá rộng dày, mép lá có răng cưa, có thể thay trà dùng làm thức uống, nhưng vị đắng và chát hơn nhiều.

          Theo Lí Thời Trân 李时珍:

          皋芦, 叶状如茗, 而大如掌. 碎泡饮, 最苦而色浊, 风味比茶不及远矣. 今广人用之, 名曰苦簦.

          Cao lô, diệp trạng như mính, nhi đại như chưởng. Toái phao ẩm, tối khổ nhi sắc trọc, phong vị tỉ trà bất cập viễn hĩ, kim quảng nhân dụng chi, danh viết khổ đăng.

          (Cao lô, lá giống lá trà nhưng lớn như bàn tay. Đem vò rồi pha nước uống, rất đắng sắc nước đục, phong vị kém xa trà. Hiện nay nhiều người dùng, gọi nó là “khổ đăng”.)

 

Previous Post Next Post