Sáng tác: Tô mạc già - Thuỷ thanh thanh (HCH)

 

蘇幕遮

水清清

山綠綠

濃淡飄雲

花葉迎風動

蝴蝶蜻蜓歡舞弄

春氣芬芳

鳥語花香如夢

貴妃來

西子到

萬紫千紅

户户家家潤

莊稼田蠶收已盡

并舉杏花村

慶祝新年順

TÔ MẠC GIÀ

Thuỷ thanh thanh

Sơn lục lục

Nùng đạm phiêu vân

Hoa diệp nghinh phong động

Hồ điệp thanh đình hoan vũ lộng

Xuân khí phân phương

Điểu ngữ hoa hương như mộng

Quý Phi lai

Tây Tử đáo

Vạn tử thiên hồng

Hộ hộ gia gia nhuận

Trang giá điền tàm thu dĩ tận

Tịnh cử Hạnh Hoa thôn

Khánh chúc tân niên thuận

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 25/6/2024

Quý Phi 貴妃: Tức Dương Ngọc Hoàn 楊玉環, còn gọi là Dương Thái Chân 楊太真, sủng phi của Đường Minh Hoàng 唐明皇.

Theo Thích Huệ Hồng 释惠洪đời Tống trong Lãnh Trai dạ thoại 冷斋夜话:

          Đường Minh Hoàng 唐明皇lên Trầm Hương đình 沉香亭, cho triệu Thái Chân phi 太真妃 (tức Dương Quý phi) đến, lúc bấy giờ đã sang giờ Mão mà Thái Chân vẫn chưa tỉnh dậy, sai Cao Lực Sĩ 高力士bảo các thị nữ xốc nách nàng đưa đến. Phi Tử say, nhan sắc tàn tạ, tóc rối trâm lệch, không thể tái bái. Đường Minh Hoàng cười bảo rằng:

Khởi phi tử tuý, trị hải đường thuỵ vị túc nhĩ.

岂妃子醉, 直海棠睡未足耳

(Há phi tử còn say, như hoa hải đường ngủ chưa đủ giấc)

          Đây chính là nguồn gốc của điển cố “Hải đường xuân thuỵ” .

https://baike.baidu.com/item/%E6%B5%B7%E6%A3%A0%E6%98%A5%E7%9D%A1%E5%9B%BE/793101

“Quý Phi” 貴妃ở đây chỉ hoa hải đường.

Tây Tử 西子: Tức Tây Thi 西施thời Xuân Thu, một trong “Trung Quốc tứ đại mĩ nhân”.

          “Tây Tử” 西子ở đây chỉ hoa đỗ quyên. 

Đỗ quyên là một trong “Trung Quốc thập đại danh hoa”.

Hoa trung Tây Thi – Đỗ quyên hoa 花中西施 - 杜鹃花

Hạnh Hoa thôn 杏花村: Tức “Hạnh Hoa thôn tửu” 杏花村酒, cũng gọi là “Hạnh Hoa thôn Phần tửu” 杏花村汾酒, “Lão bạch Phần tửu” 老白汾酒, nhân vì sản xuất tại thôn Hạnh Hoa 杏花, thành phố Phần Dương 汾陽tỉnh Sơn Tây 山西nên có tên như thế. Hạnh Hoa thôn được xem là một trong những “tửu đô” 酒都nổi tiếng của Trung Quốc.

          Ở đây mượn để chỉ rượu.

          Trong bài Thanh minh 清明của Đỗ Mục 杜牧đời Đường có câu:

借問酒家何處有

牧童遙指杏花村

Tá vấn tửu gia hà xứ hữu

Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa thôn

(Hỏi xem thử quán rượu ở nơi đâu

Mục đồng chỉ thôn Hạnh Hoa ở phía xa)

Previous Post Next Post