Dịch thuật: Nhà Ngu xưa có Nga Hoàng Nữ Anh (1970) (Nhị độ mai)

 

NHÀ NGU XƯA CÓ NGA HOÀNG NỮ ANH (1970)

          Nhà Ngu: tức triều Ngu Thuấn. Ngu Thuấn 虞舜là một vị vua huyền thoại thời cổ Trung Quốc, ông được Đế Nghiêu 帝尧truyền ngôi.

          Nga Hoàng Nữ Anh 娥皇女英:

          Theo truyền thuyết, ông Thuấn có hai bà phi, tức Nga Hoàng 娥皇 và Nữ Anh 女英. Hai người này là con của Đế Nghiêu đế 帝尧, từng giúp ông Thuấn cơ trí thoát khỏi sự mưu hại của người em là ông Tượng . Sau khi ông Thuấn lên ngôi, hai bà đã khuyên ông Thuấn lấy đức báo oán, đối đãi khoan dung. Mĩ đức của hai bà được ghi vào sử sách, và được mọi người xưng tụng.

          Sau khi Đế Thuấn lên ngôi, đã cùng với hai bà thả thuyền trên biển, trải qua một giai đoạn trăng mật tươi đẹp. Trong Thập di kí 拾遗记 của Vương Gia 王嘉 đời Tấn có nói, thuyền của họ dùng hương mao xông khói bay lên làm cờ, lại lấy cành quế toả mùi thơm làm hoa biểu (trụ biểu - ND), đồng thời trên đỉnh hoa biểu gắn ngọc cưu 玉鸠điêu khắc tinh xảo, đó chính là phong hướng tiêu 风向标  (thiết bị trắc định hướng gió – ND) cổ xưa nhất được ghi chép.

          Đế Thuấn lúc về già khi đi tuần sát phương nam đã bệnh và qua đời ở một nơi gọi là Thương Ngô 苍梧. Vương Tượng Tấn 王象晋đời Minh trong Quần phương phổ 群芳谱 có nói, Nga Hoàng và Nữ Anh nghe tin liền đi đến, trên đường đi thương khóc, nước mắt của hai bà đã rưới lên thân trúc, làm cho thân trúc lấm tấm những vệt đốm mà không thể nào xoá được, đó chính là “ban trúc” 斑竹, cũng gọi là “Tương phi trúc” 湘妃竹, “lệ trúc” 泪竹, “Tương giang trúc” 湘江竹, “Tương trúc” 湘竹.

https://baike.baidu.com/item/%E6%B9%98%E5%A6%83/826705

Ông rằng: Thôi chớ rẫy ruồng

Nhà Ngu xưa có Nga Hoàng Nữ Anh

(Nhị độ mai 1969 - 1970)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 18/6/2023

Previous Post Next Post