Câu đối: Tam ngữ mô hồ, xảo trá khi tăng võng chúng ... (HCH)

 

三語模糊巧詐欺僧罔眾

一毛眩惑奸邪利己肥身

Tam ngữ mô hồ, xảo trá khi tăng võng chúng

Nhất mao huyễn hoặc, gian tà lợi kỉ phì thân 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 22/6/2024

Previous Post Next Post