Câu đối: Dạ tĩnh nguyệt quang hồ thượng lão ... (HCH)

 

夜靜月光湖上老

溪閑梅影岸邊新

Dạ tĩnh nguyệt quang hồ thượng lão

Khê nhàn mai ảnh ngạn biên tân

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 09/6/2024

Previous Post Next Post