Sáng tác: Trường xuân hoa - Hạnh hồng lí bạch xuân tranh diễm (HCH)

 

長春花

杏紅李白春爭艶

蝶引韶光處處開

舉盞爲歡逢兩養

清風簾外送香來

TRƯỜNG XUÂN HOA

Hạnh hồng lí bạch xuân tranh diễm

Điệp dẫn thiều quang xứ xứ khai

Cử trản vi hoan phùng lưỡng dưỡng

Thanh phong liêm ngoại tống hương lai 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 13/5/2024

Lưỡng dưỡng 兩養: chỉ “dưỡng thân” 養身 và “dưỡng tâm” 養心, hai công dụng dưỡng sinh của trà.

- Dưỡng thân 養身, ý nói trà có công hiệu cường thân kiện thể, trừ khử bệnh tật, điều trị vết thương.

- Dưỡng tâm 養心, tức điều dưỡng về tinh thần.

Trà không chỉ có công hiệu bồi bổ thân thể, mà còn có thể di dưỡng tinh thần, điều nhiếp tình chí, làm tươi mát cuộc sống.

Previous Post Next Post