Sáng tác: Cách khê mai lệnh - Sấu chi thiển thuỷ ảnh phù trầm (HCH)

 

隔溪梅令

瘦枝淺水影浮沉

月溪臨

遠近隨風香動

夜來侵

鳥啼更轉深 

與松添竹識知音 

總堅心

有節長青斗雪

得歌吟

作詩詞古今

CÁCH KHÊ MAI LỆNH

Sấu chi thiển thuỷ ảnh phù trầm

Nguyệt khê lâm

Viễn cận tuỳ phong hương động

Dạ lai xâm

Điểu đề canh chuyển thâm

Dữ tùng thiêm trúc thức tri âm

Tổng kiên tâm

Hữu tiết trường thanh đấu tuyết

Đắc ca ngâm

Tác thi từ cổ câm

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 12/5/2024

Hữu tiết 有節, trường thanh 長青, đấu tuyết 斗雪: chỉ trúc, tùng và mai.

          Hữu tiết 有節: Tức trúc, “Sinh nhi hữu tiết” 生而有節(sinh ra đã có khí tiết). Người xưa ca ngợi trúc có khí tiết và có các phẩm chất như chính trực, chất phát, kiên nhẫn.

          Ở bài “Trúc thạch” 竹石, Trịnh Nhiếp  - một trong “Dương Châu bát quái”揚州八怪, viết rằng:

Giảo định thanh sơn bất phóng tông

Lập căn nguyên tại phá nham trung

Thiên ma vạn kích hoàn kiên kính

Nhậm nhĩ đông tây nam bắc phong

咬定青山不放鬆

立根原在破岩中

千磨萬擊還堅勁

任爾東西南北風

(Bám chặt vào núi xanh không buông lơi

Rễ trúc cắm sâu nơi kẽ đá

Trải qua trăm ngàn vùi dập mà trúc vẫn cứ kiên cường

Mặc kệ cho gió đông gió tây hay gió nam gió bắc)

          Trường thanh 長青: Tức tùng, “Vạn cổ trường thanh” 萬古長青. Trong bài “Thụ chi ca” 树之歌   trong giáo trình Ngữ văn bậc Tiểu học Trung Quốc, có câu:

松柏四季披綠装

Tùng bách tứ quý phi lục trang

(Cây tùng cây bách bốn mùa luôn khoác chiếc áo xanh)

          Đấu tuyết 斗雪: Tức mai, “Lăng sương đấu tuyết” 凌霜斗雪. Hoa mai trong giá rét luôn nở hoa, không tranh diễm với trăm hoa, không tranh hương với các loài hoa thơm, chỉ đấu cùng sương tuyết.

          Vương An Thạch 王安石đời Tống có bài “Mai hoa” 梅花:

墙角数枝梅

淩寒独自开

遙知不是雪

为有暗香来

Tường giác sổ chi mai

Lăng hàn độc tự khai

Dao tri bất thị tuyết

Vi hữu ám hương lai

(Mấy cành mai nơi góc tường

Trong giá rét riêng mình tự nở

Nhìn ra xa thấy trắng biết không phải là tuyết mà là hoa mai

Bởi có mùi hương ngầm bay đến)

https://www.lingoace.com/zh/blog/The-story-of-%22Three-Friends-of-the-Year-andthe-Cold%22,-every-child-should-know-cn/

          Tùng, trúc, mai được cho là “Tuế hàn tam hữu” 岁寒三友 ba người bạn trong mùa đông giá rét,

Trong “Ngư tiều nhàn thoại” 渔樵闲话hồi thứ 4 không rõ tác giả có đoạn:

          那松柏翠竹皆比岁寒君子. 到深秋之后, 百花皆谢, 惟有松竹梅花, 岁寒三友.

          Na tùng bách thuý trúc, giai tỉ tuế hàn quân tử. Đáo thâm thu chi hậu, bách hoa giai tạ, duy hữu tùng, trúc, mai hoa, tuế hàn tam hữu.

          (Tùng, bách và thuý trúc, đều được ví là quân tử trong mùa đông. Lúc cuối thu, trăm hoa đều héo rụng, duy chỉ còn tùng, trúc, mai là ba người bạn trong mùa đông giá rét.)

          (“Thành ngữ đại từ điển” 成语大词典. Bắc Kinh: Thương vụ ấn thư quán Quốc tề hữu hạn công ti, 2004)

 

Previous Post Next Post