Câu đối: Trạch lí hương phiêu liên diệp lục, thử khí nhiễu mao lư, sổ trản tân trà quan hạ cảnh (HCH)
澤裏香飄蓮葉綠暑氣繞茅廬

數盞新茶觀夏景

園中色潤菊花黄寒霜籠草舍

三杯老酒聽秋聲

Trạch lí hương phiêu liên diệp lục, thử khí nhiễu mao lư,

sổ trản tân trà quan hạ cảnh

Viên trung sắc nhuận cúc hoa hoàng, hàn sương lung thảo xá,

tam bôi lão tửu thính thu thanh 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 10/5/2024

Previous Post Next Post