Câu đối: Lũ khởi kinh đào, cự hải tùng thanh kim hoá trọc ... (HCH)

 

屢起驚濤巨海從清今化濁

頻來怒雨狂風已劣昨成虛 

Lũ khởi kinh đào, cự hải tùng thanh kim hoá trọc

Tần lai nộ vũ, cuồng phong dĩ liệt tạc thành hư

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 11/5/2024

Previous Post Next Post