Sáng tác: Phong Lạc lâu - Sơ hạ thanh hoà nguyệt (HCH)

 

豐樂樓

初夏清和月

晴天玉色雲

鳥啼葉花茂

路上樂行人

昏闇乍连起

幽烟籠厚塵

東西各人去

何處有江津

PHONG LẠC LÂU

Sơ hạ thanh hoà nguyệt

Tình thiên ngọc sắc vân

Điểu đề diệp hoa mậu

Lộ thượng lạc hành nhân

Hôn ám sạ liên khởi

U yên lung hậu trần

Đông tây các nhân khứ

Hà xứ hữu giang tân

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 28/4/2024

 

Previous Post Next Post