Sáng tác: Vô mộng lệnh - Thiên địa càn khôn xuân mãn (HCH)

 

無夢令

天地乾坤春滿

花草爭姸無限

鶯燕亦飛來

綠柳垂絲溪岸

青眼

青眼

數盞雲華爲伴

VÔ MỘNG LỆNH

Thiên địa càn khôn xuân mãn

Hoa thảo tranh nghiên vô hạn

Oanh yến diệc phi lai

Lục liễu thuỳ ti khê ngạn

Thanh nhãn

Thanh nhãn

Sổ trản vân hoa vi bạn

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 07/02/2024 

Thanh nhãn 青眼: “Mắt xanh”, tức khi nhìn, tròng đen của mắt ở chính giữa, ý nói ưa thích hoặc tôn trọng một người nào đó, điển xuất từ Nguyễn Tịch 阮籍 thời Nguỵ Tấn.

Nguyễn Tịch tự Tự Tông 嗣宗, người Uý Thị 尉氏 Trần Lưu 陈留  (nay là huyện Uý Thị尉氏 tỉnh Hà Nam 河南), là thi nhân nổi tiếng thời Nguỵ Tấn, tính cách cuồng phóng không chịu câu thúc. Đối với những người mà Nguyễn Tịch ưa thích hoặc có ý tôn trọng, ông sẽ nhìn họ với cặp mắt xanh, ngược lại đối với những người mài ông không ưa hoặc không coi trọng, ông sẽ nhìn họ với cặp mắt màu trắng. Truyền thuyết kể rằng, lúc mẫu thân của Nguyễn Tịch qua đời, anh trai của Kê Khang 嵇康 là Kê Hỉ 嵇喜 đến điếu, Nguyễn Tịch không ưa người này, nhìn liếc ngang lộ cặp mắt màu trắng. Kê Hỉ đành cáo từ thoái lui. Em trai là Kê Khang nghe được, liền mang rượu ôm đàn đến. Nguyễn Tịch rất vui, lập tức cặp mắt chuyển sang màu xanh.

Trong Tấn thư – Nguyễn Tịch truyện 晋书 - 阮籍传 chép rằng:

          Cập Kê Hỉ lai điếu, Tịch tác bạch nhãn, Hỉ bất trạch nhi thoái. Hỉ đệ Khang văn chi, nãi hiệp tửu hiệp cầm tháo yên, Tịch đại duyệt, nãi kiến thanh nhãn.

          及嵇喜来吊籍作白眼喜不择而退喜弟康闻之乃筴酒挟琴造焉籍大悦乃见青眼.

          (Lúc Kê Hỉ đến điếu, Tịch lộ rõ mắt trắng, Kê Hỉ đành cáo từ thoái lui. Em trai Hỉ là Kê Khang nghe được, bèn mang rượu ôm đàn đến. Nguyễn Tịch rất vui, liền tiếp kiến Kê Khang với cặp mắt xanh.)

http://www.gjwx.net/chengyu/qingyanbaiyan-128165.html

Vân hoa 雲華: Trà sinh trưởng trên núi cao có nhiều mây mù được cho là loại trà ngon, người ta mượn “vân hoa” để chỉ trà.

 

Previous Post Next Post