Sáng tác: Tiểu đào hồng - Lập xuân giai khí chuyển tình thiên (HCH)

 

小桃紅

立春佳氣轉晴天

花草芳菲節

結彩張燈辦羅列

慶團圓

喜從天降銀河滅

家家户户

光明龍運

如意吉祥年

TIỂU ĐÀO HỒNG

Lập xuân giai khí chuyển tình thiên

Hoa thảo phương phi tiết

Kết thái trương đăng biện la liệt

Khánh đoàn viên

Hỉ tùng thiên giáng ngân hà diệt

Gia gia hộ hộ

Quang minh long vận

Như ý cát tường niên

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 13/02/2024

Previous Post Next Post