Sáng tác: Thu dạ đào song phong thấu

 

秋夜桃窗風透

當空缺月三星

天台叩頭香點

    一 告心意事情    

Thu dạ đào song phong thấu

Đương không khuyết nguyệt tam tinh

Thiên đài khấu đầu hương điểm

Nhất cáo tâm ý sự tình 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 06/02/2024 

Tạm dịch từ bốn câu trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du:

Đêm thu, gió lọt song đào,

Nửa vành trăng khuyết, ba sao giữa trời.

Nén hương đến trước Thiên đài,

Nỗi lòng khấn chửa cạn lời vân vân.

(Câu 1637 – 1640)

Previous Post Next Post