Sáng tác: Hỉ thiên oanh - Lai kim tố (HCH)

     

喜遷鶯

來金素

雁天空

涼扇葉深紅

飄飄數片落秋風

湖上泛孤篷 

桂花黄

松葉綠

切切蟲聲斷續

炊烟裊裊氣茫茫

日下冷秋光

HỈ THIÊN OANH

Lai kim tố

Nhạn thiên không

Lương phiến diệp thâm hồng

Phiêu phiêu sổ phiến lạc thu phong

Hồ thượng phiếm cô bồng

Quế hoa hoàng

Tùng diệp lục

Thiết thiết trùng thanh đoạn tục

Xuy yên niểu niểu khí mang mang

Nhật há lãnh thu quang

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 05/02/2024 

Kim tố 金素: biệt xưng của mùa thu. “Tố” là trắng. Theo thuyết ngũ hành, thu thuộc kim; với ngũ sắc thu thuộc bạch. Lí Thiện 李善nói rằng:

Kim tố, thu dã. Thu vi kim nhi sắc bạch, cố viết kim tố dã.

金素, 秋也. 秋為金而色白, 故曰金素也.

(Mùa thu là kim mà sắc trắng, cho nên gọi là “kim tố”)

Lương phiến 涼扇: Biệt xưng của cây bàng.

Previous Post Next Post