Sáng tác: Trà bình nhi - Thuỷ để nê trung tam hạ (HCH)

 

茶瓶兒

水底泥中三夏

出芙蓉粉紅如也

淡香風月蜻蜓下

綠葉上

小珠圓個 

可堪遠觀池畔

數花開

吉祥莊雅

風來漣起青蛙坐

雙鴨睡

美勝張畫

TRÀ BÌNH NHI

Thuỷ để nê trung tam hạ

Xuất phù dung

Phấn hồng như dã

Đạm hương phong nguyệt thanh đình há

Lục diệp thượng

Tiểu châu viên cá

Khả kham viễn quan trì bạn

Sổ hoa khai

Cát tường trang nhã

Phong lai liên khởi thanh oa toạ

Song áp thuỵ

Mĩ thăng trương hoạ

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 26/01/2024 

Tam hạ 三夏: Chỉ mùa hạ. Người xưa gọi tháng 4 là “mạnh hạ” 孟夏, tháng 5 là “trọng hạ” 仲夏, tháng 6 là “quý hạ” 季夏, giản xưng là “tam hạ” 三夏.

Phù dung 芙蓉: biệt xưng của hoa sen.

Thanh đình 蜻蜓: con chuồn chuồn.

Viễn quan 遠觀: chỉ có thể từ xa mà ngắm nhìn. Mượn từ bài “Ái liên thuyết” 愛蓮說của Chu Đôn Di 周敦頤đời Tống.

予獨愛蓮之出淤泥而不染, 濯清漣而不妖, 中通外直, 不蔓不枝, 香遠益清, 亭亭净植, 可遠觀而不可褻玩焉.

Dư độc ái liên chi xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu, trung thông ngoại trực, bất mạn bất chi, hương viễn ích thanh, đình đình tịnh thực, khả viễn quan nhi bất khả tiết ngoạn yên.

(Ta chỉ riêng yêu hoa sen mọc nơi bùn lầy mà không nhiễm, tắm gội trong sóng nước trong mà không có vẻ lả lơi. Trong rỗng, ngoài thẳng, không bò lan, không đâm cành, hương càng xa càng thanh khiết, từ dưới nước mọc lên dong dỏng cao, chỉ có thể từ xa mà ngắm nhìn, chứ không thể đến gần mà nâng niu sờ mó.)

Thanh oa 青蛙: con ếch.

Previous Post Next Post