Sáng tác: Phùng cựu - Nhật tà tịch lí điền gian quảng (HCH)

 

逢舊

日斜夕里田間廣

阡陌深黄鷺點空

疏密行行稻香起

牧童牛騎又相逢 

PHÙNG CỰU

Nhật tà tịch lí điền gian quảng

Thiên mạch thâm hoàng lộ điểm không

Sơ mật hàng hàng đạo hương khởi

Mục đồng ngưu kị hựu tương phùng

Huỳnh Chương Hưng

Sài Gòn 07/01/2024

Previous Post Next Post