Sáng tác: Hà mãn tử - Bạch lộ thiên cao khiếu hạ (HCH)

 

何滿子

白鷺天高嘯夏

黄鸝樹上鳴春

似箭韶光流不住

路途跋涉艱屯

踴躍冒寒凌雪

漁樵豈又逡巡

HÀ MÃN TỬ

Bạch lộ thiên cao khiếu hạ

Hoàng li thụ thượng minh xuân

Tự tiễn thiều quang lưu bất trú

Lộ đồ bạt thiệp gian truân

Dũng dược mạo hàn lăng tuyết

Ngư tiều khởi hựu thuân tuần

Huỳnh Chương Hưng

Sài Gòn 10/01/2024

Previous Post Next Post