Sáng tác: Quỳnh đài - Thu nguyệt tình thiên vân điểm không (HCH)

 

瓊台

秋月晴天雲點空

遠行山徑石千重

坐看此景斜陽裏

霜葉楓林別樣紅

QUỲNH ĐÀI

Thu nguyệt tình thiên vân điểm không

Viễn hành sơn kính thạch thiên trùng

Toạ khan thử cảnh tà dương lí

Sương diệp phong lâm biệt dạng hồng

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 09/12/2023

Bài từ này dựa theo bài Sơn hành 山行của Đỗ Mục 杜牧đời Đường:

Viễn thướng hàn sơn thạch kính tà

Bạch vân sinh xứ hữu nhân gia

Đình xa toạ ái phong lâm vãn

Sương diệp hồng ư nhị nguyệt hoa

遠上寒山石徑斜

白雲生處有人家

停車坐愛楓林晚

霜葉紅於二月花

(Theo con đường nhỏ rải đá đi lên núi lạnh phía xa xa

Nơi chòm mây trắng bay lững lờ kia thấp thoáng có mấy nóc nhà

Dừng xe lại chỉ vì yêu cảnh rừng phong vào lúc chiều tà

Sương đẫm trên lá phong, lá đỏ hơn cả hoa tháng hai)

Previous Post Next Post