Sáng tác: Hảo li hương - Hoàng cúc ngạo sương khai (HCH)

 

好離鄉

黄菊傲霜開

去歲東籬小徑栽

秋到賞花茶數盞

舒懷

仰看天空北雁來

故里起塵埃

金井梧桐細露排

幾度海潮流歲月

青苔

望待人鞋 

 HẢO LI HƯƠNG

Hoàng cúc ngạo sương khai

Khứ tuế đông li tiểu kính tài

Thu đáo thưởng hoa trà sổ trản

Thư hoài

Ngưỡng khán thiên không bắc nhạn lai 

Cố lí khởi trần ai

Kim tỉnh ngô đồng tế lộ bài

Kỉ độ hải triều lưu tuế nguyệt

Thanh đài

Vọng đãi nhân hài

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 30/12/2023 

Kim tỉnh 金井: tức giếng vàng.

          Thời cổ, người ta dùng gỗ gác từ dưới giếng lên để giữ cho vách giếng khỏi bị sụp, phần nhô lên mặt đất gọi là “tỉnh lan” 井栏. Giếng mà “tỉnh lan” có chạm trỗ gọi là “kim tỉnh” 金井.

          Trong thơ cổ và từ cổ Trung Quốc, thường bắt gặp hình ảnh cây ngô đồng bên giếng, như:

          Trong Tặng biệt Xá nhân đệ Thai Khanh chi Giang Nam 赠別舍人弟台卿之江南của Lí Bạch 李白có câu:

Ngô đồng lạc kim tỉnh

Nhất diệp phi ngân sàng

梧桐落金井

一叶飞银床

(Lá ngô đồng rụng xuống giếng vàng

Có lá còn bay đến bên giường bạc)

              Trong Trường Tín oán (Kim tỉnh ngô đồng thu diệp hoàng) 长信怨 (金井梧桐秋叶黄) của Vương Xương Linh 王昌龄 có câu:  

Kim tỉnh ngô đồng thu diệp hoàng

Châu liêm bất quyển dạ lai sương

金井梧桐秋叶黄

珠帘不卷夜来霜

(Cây ngô đồng bên giếng vàng, lá vào thu đã trở vàng

Rèm châu không cuốn lên, đêm mang sương đến)

           Trong bài từ theo điệu Thái tang tử 采桑子 của Lí Dục 李煜 có câu:

Lộc lô kim tỉnh ngô đồng vãn

Kỉ thụ kinh thu

辘轳金井梧桐晚

几树惊秋

(Trời vào thu đã lâu, ngô đồng bên giếng vàng có chiếc ròng rọc, lá rụng đầy

Mấy cây vào thu đổi sắc, người nhìn thấy thêm sầu)

          Trong “Truyện Kiều”, Nguyễn Du cũng đã viết:

Thú quê thuần hức bén mùi

Giếng vàng đã rụng một vài lá ngô

(“Truyện Kiều” 1593 - 1594) 

Previous Post Next Post