Sáng tác: Hoạ lâu không - Thiềm biên hoàng diệp lạc thu phong (HCH)

 

畫樓空

檐邊黃葉落秋風

暮捲夕陽紅

雁雲遠來何處

古井現梧桐

花掛樹

月當空

露相逢

舊階苔綠

青竹書房

金菊籬東

 HOẠ LÂU KHÔNG

Thiềm biên hoàng diệp lạc thu phong

Mộ quyển tịch dương hồng

Nhạn vân viễn lai hà xứ

Cổ tỉnh hiện ngô đồng

Hoa quải thụ

Nguyệt đương không

Lộ tương phùng

Cựu giai đài lục

Thanh trúc thư phòng

Kim cúc li đông 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 15/11/2023

Previous Post Next Post