Sáng tác: Cức - Tam hoè hoà cửu cức (HCH)

 

三槐和九棘

棘卿而貪極

棘署立森森

棘手未曾臨

宦途無荊棘

CỨC

Tam hoè hoà cửu cức

Cức khanh nhi tham cực

Cức thự lập sâm sâm

Cức thủ vị tằng lâm

Hoạn đồ vô kinh cức

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 19/10/2023

Cức : Loại cây có nhiều gai, dễ móc vào áo người đi đường.

          Theo “Hán Việt tự điển” của Thiều Chửu:

          “Ngày xưa gọi ba quan công chín quan khanh là “tam hoè cửu cức” 三槐九棘, vì thế đời sau mới gọi các quan to là “cức” , như “cức khanh” 棘卿 quan khanh; “cức thự” 棘署dinh quan khanh.”

Cức thủ 棘手: Do vì gai góc nhiều dễ đâm vào tay nên “cức thủ” được ví với sự tình khó khăn, rất khó giải quyết.

Kinh cức 荊棘: Ví nơi gian nan hiểm trở, hoặc nơi chiến tranh loạn lạc. Nguyên vốn chỉ hai loại thực vật: “kinh” và “cức” .

- Kinh : là loại cây mọc thành bụi, cành gốc cứng, ở chốn hoang vu lấp cả lối đi.

Ở chương 30 trong Lão Tử 老子có câu:

Sư chi sở xử, kinh cức sinh yên. Đại quân chi hậu, tất hữu hung niên.

師之所處, 荊棘生焉. 大軍之後, 必有凶年.

(Nơi quân đội đến, mọc đầy gai góc. Sau trận đại chiến tất bị mất mùa)

Previous Post Next Post