Sáng tác: Bạch hạc tử - Tường đầu hoa ảnh lộng (HCH)

 

白鶴子

墻頭花影弄

秋露濕銀苔

筆硯透香來

風過疏簾動

BẠCH HẠC TỬ

Tường đầu hoa ảnh lộng

Thu lộ thấp ngân đài

Bút nghiễn thấu hương lai

Phong quá sơ liêm động

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 23/10/2023

Previous Post Next Post