Sáng tác: Tí mục ngư - Bích lạc thanh vân (HCH)

 

比目魚

碧落青雲

隻鵠孤鴻

天廣地闊

向在萬重

展翅東海

飛上長空 

TÍ MỤC NGƯ

Bích lạc thanh vân

Chích hộc cô hồng

Thiên quảng địa khoát

Hướng tại vạn trùng

Triển xí đông hải

Phi thướng trường không

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 06/9/2023

Bích lạc 碧落: Đạo giáo gọi tầng trời thứ nhất ở phương đông có ráng biếc là “bích lạc” 碧落. Về sau “bích lạc” 碧落dùng để phiếm chỉ bầu trời. Bạch Cư Dị 白居易đời Đường trong bài Trường hận ca 長恨歌khi thuật lại việc Đường Huyền Tông 唐玄宗sai phương sĩ lên trời cao xuống đất sâu khổ công tìm Dương Quý Phi 楊貴妃,  có viết:

Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền

Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến

上窮碧落下黃泉

兩處茫茫皆不見

(Trên đến tận cùng bích lạc, dưới xuống tận hoàng tuyền

Nhưng cả hai nơi mênh mông tìm không thấy)

Previous Post Next Post