Sáng tác: Ba tiêu vũ - Nộ phóng đào hoa lưu thuỷ (HCH)

 

芭蕉雨

怒放桃花流水

碧溪隨夾岸

斜陽裡

樹上鳥啼春媚

拂拂細柳橋邊

孤舟入睡

夕霞披赤弄美

輕舉啜浮蟻

濃淡撲鼻香

時人醉

此景沒

憶桃源

曾過四十餘年

從前老記 

BA TIÊU VŨ

Nộ phóng đào hoa lưu thuỷ

Bích khê tuỳ giáp ngạn

Tà dương lí

Thụ thượng điểu đề xuân mị

Phất phất tế liễu kiều biên

Cô chu nhập thuỵ 

Tịch hà phi xích lộng mĩ

Khinh cử xuyết phù nghĩ

Nùng đạm phác tị hương

Thời nhân tuý

Thử cảnh một

Ức đào nguyên

Tằng quá tứ thập dư niên

Tùng tiền lão kí

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 04/9/2023

Phù nghĩ 浮蟻: Bọt rượu nổi lên trên bề mặt trông giống như kiến nên người xưa mượn “phù nghĩ” (nổi kiến) để chỉ rượu.

Previous Post Next Post