Sáng tác: Thoa đầu phụng - Thu đình lãnh (HCH)

 

釵頭鳳

秋庭冷

秋聲響

曉霜飄落秋塵洗

秋水淡

秋山近

聚散秋雲

待秋風引

陣陣陣 

清閑坐

輕煙鎖

封姨吹動檐花落

臨高閣

疏廉薄

遠處簫聲

望求仙鶴

樂樂樂 

THOA ĐẦU PHỤNG

Thu đình lãnh

Thu thanh hưởng

Hiểu sương phiêu lạc thu trần tẩy

Thu thuỷ đạm

Thu sơn cận

Tụ tán thu vân

Đãi thu phong dẫn

Trận trận trận 

Thanh nhàn toạ

Khinh yên toả

Phong di xuy động thiềm hoa lạc

Lâm cao các

Sơ liêm bạc

Viễn xứ tiêu thanh

Vọng cầu tiên hạc

Lạc lạc lạc 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 21/8/2023

Phong di 封姨: một tên gọi khác của gió, cũng viết là 封夷, vị thần gió trong truyền thuyết thần thoại Trung Quốc, còn gọi là “Phong gia di” 封家姨, “Thập bát di” 十八姨, “Phong thập bát di” 封十八姨, ta quen gọi là “Dì gió”

          Vào niên hiệu Thiên Bảo 天宝đời Đường, Thôi Huyền Vi 崔玄微 vào một đêm xuân gặp được mấy người đẹp: người áo xanh là Dương thị 杨氏, người áo trắng là Lí thị 李氏, người áo đỏ là Đào thị 陶氏, người áo lụa đào là tiểu nữ Thạch Thố Thố 石醋醋cùng với Phong gia thập bát di 封家十八姨 (dì mười tám nhà họ Phong). Họ Thôi bảo rót rượu để vui uống, Thập bát di rót làm vấy bẩn áo của Thố Thố, buổi tiệc không vui giải tán. Đêm hôm sau, các cô gái lại đến, Thố Thố nói rằng các cô gái đều ở trong vườn, phần nhiều bị gió dữ quấy nhiễu, cầu xin họ Thôi mỗi năm vào lúc Nguyên đán 元旦treo lá cờ màu hồng ở phía đông trong vườn, thì có thể tránh được nạn. Lúc bấy giờ Nguyên đán đã qua, nhân đó xin một buổi sáng sớm nào đó treo cờ. Ngày hôm đó, gió từ hướng đông thổi đến, làm gãy cây, cát bụi bay mù, vậy mà cây hoa trong vườn đều bất động. Họ Thôi bấy giờ mới ngộ ra, các cô gái đó đều là hoa tinh, còn Thập bát di là thần gió.

          Về sau trong thơ văn thường “phong di” 封姨 để chỉ gió.

http://xh.5156edu.com/page/z2550m1686j20726.html

          “Phong di” ta thường gọi là “dì gió”, “thập bát di” là “dì mười tám”.

Đêm có ả trăng làm bạn cũ

Ngày thì dì gió quét bên giường

(“Hồng Đức quốc âm thi tập”)

Nước non một gánh nhẹ thay

Lứa vui dì gió bạn vầy ải trăng

(“Sơ kính tân trang”)

Previous Post Next Post